منشأ نسخه‌ی منحوس تنظیم خانواده

آمریکا

در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم واقعه‌ای اجتماعی در آمریکا کلید زده شد با نام فاجعه‌ی انقلاب جنسی! پیش از وقوع این رویداد اجتماعی، در جامعه‌ی آمریکا خبری از فساد و بی‌بندوباری‌های سازمان‌یافته و گسترده نبود و وضع خانواده‌ی آمریکایی در خیلی از جهات شبیه به یک خانواده‌ی شرقی بود. یکی از نویسندگان آمریکایی، جامعه‌ی پیش از انقلاب جنسی در آمریکا را این‌گونه توصیف می‌کند:

«در سال ۱۹۵۷ میلادی (یعنی کمتر از ۶۰ سال پیش)، نود درصد مردم آمریکا اعتقاد داشتند فردی که از ازدواج سر باز می‌زند، یا مریض و روان رنجور، یا بی‌بندوبار است. بیش از نیمی از زنان آمریکا در اواسط ۲۰ سالگی، متأهل بودند؛ مردم به حال زنانی که تا ۲۵ سالگی ازدواج نکرده بودند، تأسف می‌خوردند. در سالی‌که رئیس‌جمهوری، جان.اف. کندی اعلام کرد آمریکا، انسان را به کره ماه خواهد فرستاد (۱۹۶۲.م) بیشتر زنان جوان آمریکا، آرزو داشتند در ۲۱ سالگی ازدواج کنند، از کار انصراف دهند و ۴ فرزند داشته باشند.

 

 

 

 

 

 


منبع: چگونه انقلاب جنسی، آمریکا را برای همیشه تغییر داد؟! نانسی ال کوهن، ش۱۰۵، ماهنامه سیاحت غرب، انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.