, , ,

تشکیل خانواده در اسلام یک فریضه است

در اسلام، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است که مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه انجام بدهند. اگر چه شرعا در زمره ی واجبات ذکر نشده،

اما به قدری ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد.

آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک حادثه ماندگار و دارای تاثیر در زندگی و جامعه.

 

امام خامنه ای -حفظه‌الله- ؛ ۱۱ اسفند ۷۷