, , , , ,

برنامه‌ریزی شما برای حلال‌زادگی فرزندتان چیست؟

 

امروزه برای هر چیزی برنامه‌ریزی وجود داره مثلا مرکز آمار وظیفه‌ی برنامه‌ریزی برای آمارگیریِ محاسبات ملی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، جمعیت و… داره اما چرا مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، هیچ برآوردی از وضعیت مسائل حلال و حرام در جامعه و در سطح بین‌المللی نداره؟!

چرا دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی، نظامی و… دارند ولی برای موضوع حیاتیِ حلال زادگی و طرح‌ریزی برای خانواده، هیچ برنامه‌ی خاصی ارائه نکرده‌اند؟!

دولت‌مردان بارها با سران کشورهای خارجی جلسات متعدد داشته و دارند، اما محتوای هیچ‌یک از آن‌ها برنامه‌ریزی و طرح ریزی برای خانواده نبوده و نیست، حتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز یک طرح‌ریزی مدوّن برای خانواده ارائه نکرده است و سطح خودش را در حدّ موضوعاتی جزئی نظیر حضور دختران و زنان در ورزشگاه‌ها تنزّل داده است، مشکل هم صرفاً برای این دولت نیست بلکه به طور کلی، هیچ دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال، برای خانواده، برنامه‌ریزی خاصی نداشته است!! آیا وقت آن نرسیده که از وضعیت فروپاشی خانواده در غرب درس بگیریم؟!

یکی دیگر از مطالبات جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی برای خانواده، توسط مسؤولینِ ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت‌ها و… است؛ حق خانواده داشتن، یک حق طبیعی برای هر ایرانی است، لذا حداقلِ مطالبه‌ی این جنبش، تشکیل وزارت‌خانه‌ای به نام «وزارت خانواده» به عنوان مهم‌ترین رکن رکین جامعه است.