,

درس کشف حجاب

 

یکی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، همین مسئله‌ی هفده دی هست.

حجاب

کشف حجاب، از بین بردن آن حائل و فاصله‌ای که در اسلام میان دو جنس قرار داده شده است.

که این برای سلامت زن و سلامت مرد است؛ برای سلامت جامعه است. تا همان بلائی که بر سر زن در جوامع غربی آمد، بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند. این اقدام را با چماق، رضاخان در داخل کشور انجام داد.

برداشتن حجاب مقدمه ای برای برداشتن عفت بود؛ برای برداشتن حیا در جامعه‌ی اسلامی بود؛ برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای این‌که از همه‌ی کارهای دیگر بمانند؛ و یک مدتی هم موفق شدند، اما ایمان عمیق ملت ایران نگذاشت.

 

زن های مسلمان ما با وجود سختگیری‌ها در طول زمان، در مقابل این فشار سرکوب‌گر مقاومت کردند؛ بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه‌ی طاغوت هم به نحوی.

کشف حجاب رضاخانی نشان داد که اگر به مردم باشد، هیچ وقت حاضر نیستند عفت و حجاب خود را به تاراج بگذارند اما در دهه های اخیر به نظر می رسد که اشکال به نخبگان و مسولان مربوط می شود که نتوانسته اند دشمن را بشناسند و بشناسانند.

منبع:

بیانات امام خامنه ای، سال ۸۶