, , ,

سازمان ملل، بزرگ‌ترین ناقض حقوق کودکان

 

 

سازمان ملل در حالی هشتم اکتبر را روز جهانی کودک می‌نامد که نهادهای زیرمجموعه‌ی آن همچون یونسکو و یونیسف، از طریق بسط آموزش جنسی کودکان، به رسمیت شناختن ازدواجِ (بخوانید هم‌باشیِ) همجنس‌بازان، طرح‌های تنظیم خانواده، حمایت از سقط جنین، پخش و توزیع محصولات خوراکی عقیم‌کننده و بسیاری از طرح‌های دیگر، مقوّم زنازادگی در همه کشورهای جهان هستند!

یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد و به طور کلی سازمان ملل، بزرگ‌ترین ناقض حق کودکان و حق حلال زادگی در سراسر جهان هستند.