,

رابطه جنسی با حیوانات آزاد است!!

مجلس زنای (سنای) آمریکا: رابطه جنسی با حیوانات آزاد است!!

 

در سال ۲۰۱۱، مجلس سنای آمریکا طرح لغو مجازات برای نظامیان همجنس‌باز و سربازانی که با حیوانات روابط جنسی انجام می‌دهند را با ۹۳ رای موافق و ۷ رای ممتنع به تصویب رساند!!