, ,

حلال‌زادگی حاصل برنامه‌ریزی

طی عملیات تفحص، در منطقه چیلات، پیکر دو شهید پیدا شد، یکی از این شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل به دیوار تکیه داده بود، لباس زمستانی هم تنش بود و سر شهید دیگری را که لای پتو پیچیده شده بود را بر دامن داشت.

معلوم بود که شهیدی که دراز کشیده است مجروح بوده، پلاک‌ها را که دیدیم، فهمیدیم به صورت پشت سر هم است.

۵۵۵ و ۵۵۶ فهمیدیم که آن‌ها با هم پلاک گرفته‌اند، معمولاً این‌ها که با هم خیلی رفیق بودند، با هم می‌رفتند پلاک می‌گرفتند.

دفاع مقدس

اسامی را مراجعه کردیم در کامپیوتر دیدیم که آن شهیدی که نشسته است، پدر است و آن شهیدی که درازکش است، پسر است
پدری سر پسر را به دامن گرفته است…

شهید سید ابراهیم اسماعیل‌زاده موسوی پدر و سید حسین اسماعیل‌زاده پسر است، اهل روستای باقر تنگه بابلسر…