خانه داری
, ,

خانه‌داری

« وظایف داخل خانه‌ی زنان، اهمیتش کمتر از وظایف بیرونی نیست، شاید زحمتش بیشتر هم باشد. فقط هم ظرافتِ زنانه از عهده‌ی انجام آن بر می‌آید.»
رهبر انقلاب ۸۱/۶/۶

خانه داری