متمدنین کثیف

متمدنین کثیف

چند درصد از اروپایی‌ها بعد از استفاده از توالت، دست‌های‌شان را می‌شویند؟

آمارِ فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را ببینید و مفهوم عقب‌ماندگی را در ورای سکانس‌های ویدیویی جذاب و دل‌فریب از پاریس و رُم و مادرید لمس کنید!!