تمدن لواط

تمدن لواط

‌‏همه شونم که مثل اسموتریچ(סמוטריץ’) با یک تیم ملی بچه نیستن

نیتسان_هوروویتز (ניצן הורביץ) هستند رهبر اردوگاه دموکراتیک در کنار همسرش!
منقرض شید الهی

تمدن لواط

https://twitter.com/ambrosiaa_97/status/1234412805253718017?s=19

پی‌نوشت: تاکنون بیش از ۳۰ کشور ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب کرده‌اند و تا ده سال دیگر، اکثر مجالس جهان، این فاجعه را تصویب کرده‌اند، حالا جامعه سدوم سودای به دست گرفتن مناصب حکومتی را دارد تا گناه شنیع همجنس‌بازی را علنی کند و شیطان را تطهیر کند!