بازگشت قوم لوط و سدوم

بازگشت قوم لوط و سدوم

از علائم مهم و قابل توجه عصر قبل از ظهور امام عصر ( عج ) و در نزدیکای ظهور… بازگشت قوم لوط و قوم سدوم به شهرهایشان است!

همجنسگرایان

امروز کارناوال‌های بزرگ همجنس‌بازان در اورشلیم و چند شهر رژیم صهیونسیتی برگزار می‌شود (مناطقی که این اقوام در آن‌ها مورد عذاب الهی قرار گرفته‌اند)

البته در سایر نقاط مختلف در جهان این مفسدین وجود دارند، اما مسئله این است که کارناوال آن‌ها که حکم آزادی آن‌ها را دارد چند سالیست که در اورشلیم برپا می‌شود و به عیاشی می‌پردازند و رسانه‌های مختلف بین‌المللی این مراسم را پوشش می‌دهند.

پیامبر اکرم ( ص ): از نشانه‌های آخرالزمان خروج قوم لوط و سدوم در شهرهای سابقشان است.

حتی در انجیل (کتاب مقدس مسیحیان این‌طور آمده: در انجیل لوقا ۱۷:۲۸ عیسی ظهور منجی را با سرنوشت سدوم و گموراه ارتباط می‌دهد:

همان‌گونه که در روزهایی که لوط بود، آن‌ها خوردند، نوشیدند، فروختند، کاشتند، ساختند، ولیکن روزی که لوط از سدوم خارج شد آتش و گوگرد از بهشت بارید و تمامی آن‌ها را نابود کرد، زمانی که “پسر انسان” ظاهر می‌شود نیز مانند همین است.

https://www.instagram.com/p/B9K_R9ahI9s/?igshid=4hh6hd78i1n5