پیت بوتیجیج
,

انصراف پیت بوتیجیج، کاندیدای همجنس‌باز، از کاندیداتوری حزب دموکرات

پیت بوتیجیج، کاندیدای همجنس‌باز، از کاندیداتوری حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد.

پیت بوتیجیج

انصراف وی، پایانی بر دوگانگی ریاست جمهوری یک منحرف اخلاقی یا یک بیمار روانی (طبق نظر غرب‌گرایان) است، چون در هر صورت برای نظام سیاسی غرب این دوگانگی، دوسر باخت است!

توئیت

https://twitter.com/roohollah888/status/1234368671251914752?s=20