,

نفوذ، استراتژی شیطان

حضرت ابراهیم خلیل الله در 4000 سال قبل، در شهر اور، بت ها را شکست و سپس به حکم خدا در شهر مکه، خانه ی کعبه را بنا کرد. اما شیطان انسان ها را فریفت و آنها در اثر القا شیطان، خانه کعبه را به بت کده تبدیل کردند.

 

در عصر بعثت رسول اکرم(ص) در 1400 سال قبل، پوسته ی کعبه پابرجا بود، اما مغز آن بت هایی لات و عزی و منات بودند که پرستیده می شدند.

حضرت محمد(ص) ابتدا با عصای خود، بت های درون کعبه را شکستند و سپس بلال را روانه کردند تا در بالای کعبه اذان بگوید.

اکنون شیطان همان مدل را برای جمهوری اسلامی در نظر دارد؛ که پوسته ی آن جمهوری اسلامی بماند، اما هسته آن لیبرالیستی شود. لیبرالیست های امروز درون حکومت، همان ابوسفیان ها و ابوجهل های صدر اسلام هستند که جاهلیت مدرن لیبرالی را در کعبه ی جمهوری اسلامی نهادینه می کنند.