زنای ذهنی در کلام انبیاء الهی
,

زنای ذهنی در کلام انبیاء الهی

زنای ذهنی در کلام انبیای الهی

امام صادق(ع) از مسیح(ع) روایت کرده که می فرمود:

موسی بن عمران به شما امر کرد زنا نکنید و من به شما امر میکنم که فکر زنا را هم در خاطر نیاورید چه رسد به عمل زنا؛ زیرا آن کس که فکر زنا می کند مانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش روشن کند  پس اگرچه عمارت آتش نگیرد ولی دودهای تیره آتش زیبایی های  عمارت را خراب می کند پس فکر گناه هم به همین شکل، قلب انسان را تیره و تار می سازد و به صفا و پاکی آن ضربه می زند ولو که عملا مرتکب آن نشوید.

منبع:

وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۵، ص۷