,

محض رضای غرب

آیا چادری های فمینیست در مجلس داریم که از زنا و نابودی ازدواج حمایت می کنند؟

ازدواج

فراکسیون زنان مجلس حاضر شده با ارائه آمار غلط از طلاق در ازدواج های سنین پایین و با هدف جلب رضایت نهادهای بین المللی طرح ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال را به صحن علنی بفرستد حال آنکه آمار ثبت احوال نشان می دهد نرخ طلاق در این سنین، بسیار کمتر از سایر گروه های سنی زنان است.