,

ایران در آستانه یک انفجار

کسانی که به دنبال بالا بردن سن ازدواج دختران و پسران در ایران هستند، در گناه زنای آن ها شریکند.

راستینه مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این رابطه به مسولان هشدار می دهد که اگر به هوش نباشند انفجاری در روابط جنسی خواهیم داشت.

این برای مملکت ما که مرکز شیعه در جهان است بسیار ناپسند و زشت است.