لیبرالیسم

لیبرالیسم یعنی اباحه گری

لیبرالیسم یعنی اباحه گری و اباحه گری یعنی همه ی مستحبات، مکروهات، حلال ها و حرام ها، مباح است! این معنای لیبرالیسم است، نه آزادی

 

این که می بینید بعضی مقابل دشمن طاقت ندارند و نمی توانند ایستادگی کنند، به خاطر چیزیست که قبلا از آنها سر زده

باطنشان را با گناه خراب کرده اند. لغزش، انسان را فاسد می کند. این، علاجش مراقبت از خود و تقواست. مراقب خود باشیم. دوستان مراقبت کنند، زن ها از شوهرهایشان، شوهرها از زن هایشان، از هم مراقبت کنیم تا دچار نشویم.

 

منبع:

امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، شهریور ۸۸