تاثیر محبت در زندگی

محبت در همه ی ابعاد زندگی به ویژه زندگی خانوادگی، نقش اساسی دارد. با توجه به تأثیر شگرف آن در روابط انسانی، دین مقدس اسلام آن را بسیار توصیه می نماید. در این راستا، حضرت رضا (علیه السلام) فرموده اند: «از غیر قرآن و گفتار و احادیث ما ائمه (علهیم السلام) که مبیّن و مفسّر قرآن است، هدایت مجویید، زیرا عقاید و نظراتی که سوای قرآن و ما اهل بیت (علهیم السلام) است شما را گمراه می نماید.»

 

عوامل موثر بر محبت در خانواده
هر چند عوامل مؤثر بر محبت با توجه به جایگاه طرف مقابل متفاوت خواهد بود؛  اما میتوان به تعدادی از عوامل عمومی و مشترک را که در ایجاد و یا تقویت محبت تأثیر دارد را بیان کنیم

  • خوش خلقی
  • آراستگی ظاهر
  • هدیه دادن
  • گشاده رویی
  • گفتار نیک
  • معیشت و مسائل اقتصادی
  • نرم خوئی