,

تباهی نسل

پیامبر اکرم (ص):هركس دختر گرامی‌اش را به ازدواج مردى گنه‌كار درآورد، درحقيقت نسل خود را ضايع كرده است.   

مكارم الاخلاق، ص۲۰۴