حضرت لوط
,

ترویج تقوا

 

گاهی دیگر موعظه و نصیحت فایده‌ ندارد. باید برای ترویج تقوا و جلوگیری از گناه هزینه کرد، و حلالش را تامین کرد.

لوط گفت: ای قوم من! اینها دختران منند(با آنها ازدواج کنید)؛ برایتان پاکیزه‌ترند! (۷۸ هود)