,

لیبرالیسم یعنی اطاعت کردن از قواعد کفار

لیبرالیسم یعنی اطاعت کردن از قواعد کفار!
استاد حسن عباسی

۹۵/۰۸/۲۵

مجاهدان کبیر کسانی‌اند که از قواعد کفار پیروی نمی‌کنند…