پورنوکراسی

پورنوکراسی یعنی سوار شدن بر موج نفسانیات مردم برای دست‌یابی به قدرت

پورنوکراسی

یه زمانی هم بود وقتی بهشون می‌گفتیم چرا می‌خوای به روحانی رأی بدی می‌گفتن برای آزادی بیشتر حالا برای ما فاز میهن دوستی گرفتن و ناراحتن از گرونی.