, ,

امید من به شما جوانان است

 

امید من به شما جوانان است

 

امید من به شما است که ان شاءالله مقدرات کشور ما بعد از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید.

امام خمینی (ره)
17/ فروردین 1358