ازدواج همجنس بازان
, ,

تصویب ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان در جهان

رویترز منتشر کرد…

جدیدترین و آخرین نسخه‌ی ۲۰۱۹ نقشه پیش‌رَویِ وارثان قوم لوط در تصویب ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان در جهان، به تفکیک سالِ تصویب این گناه، در هر کشور

 

نقشه 2019

 

برنامه‌ریزی شده است که هر سال چند کشور، این گناه را به قانون، تبدیل کنند و با غفلت در جهان اسلام، اخیراً به سراغ کشورهای مسلمان آمده‌اند که آخرین مورد آن، کشور بوسنی و هرزگوین بود.