فرماندار اوکیناوا
,

تمدن ولدالزنا

جاده صاف کن‌های مذاکره با آمریکا در پی این هستند که پیشرفت‌های اقتصادی ژاپنی‌ها را به ارتباط ژاپن با آمریکا پیوند دهند، اما نمی‌گویند بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خارجی آمریکا در جزیره اوکیناوای این کشور است و فرماندار اوکیناوا ( دنی تاماکی) حاصل تجاوز یک تفنگ‌دار آمریکایی به مادرش است.

دنی تاماکی