امید به ازدواج
,

امید به ازدواج

تا چند سال آینده یک میلیون دختر ناامید از ازدواج خواهیم داشت...

 

امید به ازدواج

حجت‌الاسلام علی جعفری | معاون فرهنگی کمیته امداد:

طبق آمار رسمی در ایران به سمتی می‌رویم که تا چند سال آینده حدود یک میلیون دختر ناامید از ازدواج خواهیم داشت.

در حال حاضر امید به ازدواج در جوانان کاهش یافته است و براساس تعریف‌های جامعه شناسی دختران بین ۳۵ تا ۴۵ سال سن به عنوان ناامید از ازدواج و دختران ۴۵ تا ۵۰ سال سن هم ناامید مطلق از ازدواج محسوب می‌شوند.

اکنون بیش از ۳۰۰ هزار دختر ناامید از ازدواج تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.