گناه همجنس_بازی

گناه همجنس‌بازی

چرا مسیحیان در برابر گناه همجنس‌بازی در جوامع و در کلیساها ساکتند؟ چرا اجازه‌ی رسمی‌کردن همجنس‌بازی را در کلیساها می‌دهید؟ چند نفر از روحانیت مسیحی و کشیشان و پاپ‌ها، در مقابل حکم زندانی شدن پسر ۳۰ ساله‌ی مسیحیِ آمریکایی که پرچم  همجنس‌بازان را از “کلیسای متحد مسیح” پائین کشید و آن‌را آتش زد، اعتراض کردند؟! چرا پاپ در کلیسای واتیکان هیچ بیانیه‌ای نداد؟!! اگر امروز، حضرت عیسی -علیه‌السلام- بود، با این گناه مبارزه نمی‌کرد؟!

روحانیون مسیحی

بازخوانی هشدارهای امام به علمای مسیحی در دیدار با کشیش‌های آمریکایی و الجزایری، عید کریسمس ۱۳۵۸

روحانیت مسیح موظف است به حسب تعلیمات مسیح، و به حسب تعلیم خدای بزرگ که با این قدرت‌هایی که برخلاف مسیر انبیا و برخلاف مسیر مسیح رفتار می‌کنند، مبارزه معنوی بکنند.

من به شما که روحانیین مسیح هستید، به وسیله‌ی شما به ملت آمریکا، به روحانیان آمریکا، به روحانیت مسیح در تمام دنیا پیام می‌فرستم که هم مظلومین را دریابید و هم حضرت عیسی را و هم مذهب مسیح را. مذهب مسیح و حضرت عیسی در معرض اتهام واقع شده است، این مذهب را دریابید!

روحانیان مسیح ساکت‌اند. چرا باید ساکت باشند؟…. لااقل هدایت نکنید آن‌ها را؟ هدایت محصور به کلیساست؟ هدایت محصور به یک جمعیت پایین است؟ یا هدایت، اول، مال بالاهاست؟ انبیا که مبعوث شدند اول با طبقه بالا مقابله کردند. حضرت موسی با فرعون مقابله کرد. طبقه بالا اولی‌ هستند به این‌که مقابله بشوند و هدایت بشوند. شما روحانیون هدایت کنید این طبقه بالا را. هدایت کنید این رؤسای جمهور را. دریابید عیسی مسیح را. دریابید ملت مسیح را. دریابید مسیحیت را. نگذارید مسیحیت در نظر مردم مشوه بشود. نگذارید روحانیت مسیح در نظر مردم یک روحانیتی باشد طرفدار ظالم‌ها.

صحیفه نور، ج۱۱، ص۹۳، ۱۳۵۸/۰۴/۱۰