اصلاح خود، نقطه شروع برای اصلاح عالم است
,

اصلاح خود، نقطه شروع برای اصلاح عالم است

رهبرانقلاب: در اسلام، نقطه‌ی اصلی و محوری برای اصلاح عالم، اصلاح نفس انسانی است. همه چیز از این‌جا شروع می‌شود.

قرآن به آن نسلی که می‌خواست با دست قدرتمند خود، تاریخ را ورق بزند، فرمود: «قوا انفسکم»(۱)، «علیکم انفسکم»(۲). خودتان را مراقبت کنید، به خودتان بپردازید و نفس خودتان را اصلاح و تزکیه کنید؛ «قد افلح من زکّیها» (۳)

قد افلح من زکها

اگر جامعه‌ی اسلامی صدر اول اسلام، از تزکیه‌ی انسان‌ها شروع نشده بود و در آن به اندازه‌ی لازم، آدم‌های مصفا و خالص و بی‌غش وجود نداشتند، اسلام پا نمی‌گرفت، گسترش پیدا نمی‌کرد، بر مذاهب مشرکانه‌ی عالم پیروز نمی‌شد و تاریخ در خط اسلام به حرکت نمی‌افتاد.
۲۴/۵/۶۹

قرآن کریم
۱-تحریم / ۶
۲-مائده / ۱۰۵
۳-شمس / ۹