حدیث. ازدواج آسان

ازدواج آسان

بازتاب خبر عروسی در مسجد در روزنامه قدس

ازدواج آسان

پی‌نوشت: ضمن تبریک به این زوج‌ها و آرزوی خوشبختی و نسلی طیّب و حلال‌زاده برای آنان، این نوع از ازدواج آسان را باید عُرف کرد، هزینه‌ی تالارها یکی از موانع ازدواج جوانان است!