مادر

بهشت زیر پای مادران

 

آیت الله جوادی آملی: خط مشی مادر است که کودک را بهشتی می‌کند!

بهشت زیر قدمهای مادران است تمام آن‌چه در دوران بارداری در رحم، به کودک می‌رسد از راه نفس مادر به کودک می‌رسد این غیر از وصل کردن سرم به بیمار است که موادی را وارد جسم او می‌کند، در رحم مادر بحث از انتقال از نفس مادر به نفس کودک است. بعد هم که به مدت دو سال، دوران شیرخوارگی نوزاد است، این مدت تقریباً ۳۰ ماهه، دوره بهشتی پروردن کودک توسط مادر است لذا فرمودند «الجنه تحت اقدام الأمّهات» بهشت زیر پای مادران است. کار مادر انسان پروری است، رشد روحی به وساطت روح مادر به فرزند منتقل می‌شود.
۹۸/۱۰/۴