فرزندآوری

فرزندآوری

 

 

هوالرزاق

آ ‌شیخ هادی

گفت:حاج آقا سخت نیست، آخه خرج این‌همه بچه رو از کجا می‌آرید؟

گفتم: خدابزرگِ، و روزی‌ِ رسان

گفت: اون جای خودش اما بگو از کجا می‌آرید؟

گفتم یکی از همسایه‌ها تقبل کرده هر ماه هزینه نگهداری بچه‌ها رو پرداخت می‌کنه (کنایه)

گفت: خب پس اینو بگو

گفتم آخه چی بگم وقتی آقای همسایه رو از خدا بیشتر قبول داری