نگرانی دولت چین از زنانه شدن مردان‌ جوان

نگرانی دولت چین از زنانه شدن مردان جوان

آکادمی علوم اجتماعی چین در گزارشی نسبت به زنانه شدن ظاهر و رفتار بسیاری از مردان جوان چینی ابراز نگرانی کرده است.

بنابر این گزارش، یکی از دلایل اصلی رواج این فرهنگ، تلاش جوانان برای شبیه شدن به خواننده‌ها و بازیگران ژاپنی است.

دولت چین برای مقابله با این رویه‌ی فرهنگی، سعی در ساخت فیلم‌هایی دارد که در آنها روحیه‌ی مردانگی و جنگندگی تشویق میکند.