مادر و پدر

ممنوع شدن کلمات پدر و مادر در مدارس فرانسه

‏ کلمات پدر و مادر در مدارس فرانسه ممنوع شد!

ممنوع شدن کلمات پدر و مادر در مدارس فرانسه

در فرانسه قانون جدیدی تصویب شده که بر اساس آن به کار بردن کلمات «مادر» و «پدر» در مدارس ممنوع شده و به جای آن‌ها کلمات «والد ۱» و «والد ۲» باید به کار روند.

کشور فرانسه در رده‌های اول بالاترین آمار زنازادگی در قاره اروپاست.