,

بررسی مسائل و مشکلات بانوان کشور

 

فراکسیون زنان مجلس

علت اصرار فراکسیون زنان بر افزایش سن ازدواج چیست؟
قانون اعطای تابعیت و سوء استفاده مردان خارجی از زنان ایرانی!

لزوم اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت
نقش صندوق جمعیت سازمان ملل در تحدید نسل ایران

در گزارش زیر از میزگرد بررسی مشکلات زنان بخوانید ?

https://plink.ir/lPQb3