معرفی کتاب

می‌خوام فرزندم در رفاه بزرگ بشه!
نمی‌خوام مثل خودم سختی بکشه!
نگران تربیت فرزندم هستم!
با هزینه‌های فرزندآوری چه کنم؟!

اگر دلواپس آسایش و رفاه فرزندان هستید و ترس از مخارج فرزندآوری، ذهن شما را درگیر کرده و با فکر به هر کدام، خوانی از هفت‌خوان در خیال‌تان ساخته‌اید…

کتاب «هفت خوان خیالی» پاسخگوی این دغدغه‌های ذهنی است و خلاصه‌ای از الزامات تربیت دینی و گنجینه‌ای از نکات کاربردی را برای والدین و مربیان به ارمغان می‌آورد.

مطالعه این کتاب ارزشمند، به علاقمندان و دغدغه‌مندان حوزه جمعیت و عموم کسانی که به دنبال تربیت نسل صالح هستند، پیشنهاد می‌شود.