پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۱۰۰ میلادی

پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۱۰۰ میلادی

با بررسی روند افزایش جمعیت کشورها، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۱۰۰ هند پرجمعیت ترین کشور دنیا بشود.