و بالوالدین احسانا

شرط اجابت دعا

امام رضا علیه لسلام :
هرگاه می‌خواهی دعایت به عرش برسد و مستجاب گردد، اول در حق پدر و مادرت دعا کن.

بحار الانوار ج‌۶۱ ص‌۳۸۱

حدیث. امام رضا