,

انقلاب، بشریت و زن را از منجلاب نجات داد

انقلاب، بشریت و زن را از چه منجلابی نجات داد؟

کسانی که حجاب را برنمی‌تابند و غیرت ندارند، فیلم طوطی ساخته سال ۱۳۵۷ که در آستانه انقلاب اسلامی ساخته شده بود را ببینند. ببینند چطور شد که انقلاب شد؟

فیلم طوطی

چنان دختر ایرانی را به لجن کشیده بودند که نشان می‌دهد دختر ایرانی دائم چشمش به در بود که ببیند آیا مردی می‌آید تا او را با خود ببرد؟!

آخر پروژه حجاب اجباری این است… ما جلوی غلیان هوای نفس شیاطین انسی می‌ایستیم. ما جلوی هوای نفس دیگران و خودمان کرنش نمی‌کنیم. حکومت دینی هم نباید از هوای نفس مردم تبعیت کند.

استاد حسن عباسی – دانشگاه امیر کبیر – ۲۰ فروردین ۱۳۹۷