تروریسم اخلاقی

باید زنان ایرانی را فاسد کرد!

فهیمه خضر حیدری

فهمیه خضر حیدری، مجری فمینیست و آتئیست رادیو فردا که از دوستان نزدیک مسیح علینژاد است، در برنامه خود در این رادیوی آمریکایی با قبح شکنی از فساد اخلاقی تحت عنوان « وان نایت استند» تلویحاًٌ تصریح کرد: باید روابط آزاد ( بدون قید و بند) به زنان ایرانی آموخته شود و باید بدانند برای برطرف کردن نیاز جنسی خود لازم نیست عاشق کسی شوند و ازدواج کنند!…».