چشم و دل سیرهای هرزه!

                                            مخوف‌ترین پرونده تجاوز جنسی انگلیس!

رینارد سیناگا

جرم “رینارد سیناگا” تجاوز، آزار جنسی و خوراندن مشروبات تخدیرکننده به ۴۸ مرد بود، هرچند که پلیس معتقد است تعداد قربانیان او دست‌کم ۱۹۶ نفر بوده‌اند.

پلیس به این دلیل چنین برآورد دقیقی دارد که سیناگا از قربانیانش فیلم گرفته است.

او به مردان جوان زیادی که شب‌ها برای تفریح بیرون رفته بودند، تجاوز می‌کرد!!