ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی
,

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی چیست؟!

نیروهای ارتش آمریکا

آمریکا نیروی جنگی ارتش را از سه طریق برای حضور در پایگاه‌های خود در دنیا تأمین می‌کند:

۱⃣ فرماندهان و مستشاران نظامی که غالباً مدیریت نظامی و لجستیکی نیروها را بر عهده دارند که درصد زیادی نیستند.

۲⃣ نیروهای پیمان‌کاری (کاندوته).

۳⃣ نیروهای محکوم شده و حرام‌زاده (Bastard) که خیل عظیمی از نیروهای آمریکا را در منطقه خاورمیانه تشکیل می‌دهند!!

امروز شاهد آن هستیم بعد از حمله به پایگاه عین‌الأسد تلفات نیروی سربازان همچنان مجهول مانده است. باید بدانیم این سربازان همان فرزندان نامشروع آمریکایی هستند که مجبور به پنج سال خدمت مزدورانه برای رهایی از محکومیت دولت آمریکا هستند که در آمریکا هیچ خانواده و پدر و مادر و خواهر و برادری ندارند که انتظار آن‌ها را بکشد و دست ترامپ را باز گذاشته تا تلفات خود را صفر اعلام کند.

گفتنی‌ست که بنابر اعلام رئیس جمهور آمریکا که از سال ۲۰۰۳ حدود ۱۷هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه کشته شده‌اند که پنتاگون فقط ۴هزار نفر آن را اعلام کرده است.

فتح‌اله شیخی‌نیا