پرچم آمریکا
, ,

زنازاده‌های آمریکایی

زنازاده‌های آمریکایی

دو قلاده سلبریتـے امـریکایی:

به ایران حمله مےڪنیم،
زنان و دخـتران ایرانے را
به امـریڪا مـےآوریم و با آن‌ها…

با عرض پوزش از مخاطبان فهیم جنبش به خاطر ادبیات کثیف زنازاده‌های آمریکایی!!

آمار حرام زادگی در آمریکا بیش از ۴۰درصد است!