گزارش تلخ گاردین از تن‌فروشی پناهندگان ایرانی در آلمان

گزارش تلخ گاردین از تن‌فروشی پناهندگان ایرانی در آلمان

این کارگران غیرقانونی سکس، پناه‌جویانی هستند که هنوز درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته نشده و در انتظار تصمیم مقام‌های آلمانی به‌سر می‌برند!

گزارش تلخ گاردین از تن‌فروشی پناهندگان ایرانی در آلمان

در عکس‌هایی که از این تن‌فروشان گرفته شده، آثار سوختگی و خراش در پوست‌شان مشاهده می‌شود و گزارش‌گر از تأثیر مواد مخدر و افسردگی بر زندگی آنان سخن گفته است.

حمایت مالی دولت آلمان پاسخ‌گوی نیازهای این مهاجران نیست و مجبورند هرماه دستکم یک هفته را در پارک بگذرانند و از راه فروش سکس، زندگی کنند!!