حذف «مرد و زن» از ابزار هوش مصنوعی گوگل برای پرهیز از برچسب زنی جنسیتی

حذف «مرد و زن» از ابزار هوش مصنوعی گوگل برای پرهیز از برچسب زنی جنسیتی

Googlel

در ایمیلی که شرکت گوگل روز پنجشنبه به توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری ارسال کرده است آمده از این پس «برچسب‌های جنسیتی» همچون مرد و زن بر روی تصاویر زده نخواهند شد و به جای آن‌ها برچسب‌های فراجنسیتی همچون «فرد» جایگزین می‌شود.

گوگل در توضیح اقدام خود گفته به این نتیجه رسیده است که تعیین جنسیت افراد تنها به کمک ظاهر آن‌ها در یک عکس امکان‌پذیر نیست. این شرکت همچنین اضافه کرده است که بنابر منشور اخلاقی هوش مصنوعی خود، برچسب‌گذاری جنسیتی روی عکس‌ها می‌تواند باعث تشدید سوگیری غیرمنصفانه شود.

چندی پیش هم فرانسه اعلام کرده بود که در مدارس به جای کلمه‌ی پدر و مادر از کلمات جایگزین “والد ۱” و “والد ۲” استفاده خواهد شد تا برچسب‌های جنسیتی وجود نداشته‌باشد!

jense_avval@ سروش