سلبریتی

کتاب سلبریتی

سلبریتی های اینترنتی پدیده ای نوظهور هستند که در طی سال های اخیر به یکی از جنجالی ترین پرونده های رسانه ها تبدیل شده اند. رفتارهای سلبریتی ها نه تنها در ایران بلکه در جهان، پر بازدیدترین اخبار را به خود اختصاص می دهد و همین موضوع در بزنگاه های حساس، برای ملت ها و حکومت ها چالش ایجاد می کند.

خاستگاه مفهوم «سلبریتی» کجاست؟ آیا همه سلبریتی ها مثل یکدیگر هستند؟ چگونه یک سلبریتی در خدمت گروه های سیاسی در می آید؟ سلبریتی ها چه اهدافی دارند و چه منافع و یا آسیب هایی از ناحیه فعالیت های آن ها برای جامعه قابل تصور است؟

کتاب «سلبریتی های اینترنتی» نوشته کریستال آبیدین به یک بررسی اجمالی علمی روی این پدیده اجتماعی پرداخته و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است.

سلبریتی ها افرادی هستند که رسانه بنا به علتی روی فعالیت های هنری، ورزشی،ادبی آن ها مانور داده و حالا با ظهور شبکه های اجتماعی هر کدام از آن ها رسانه ای شخصی برای خود دارند و از طریق آن در هر موضوع مرتبط و غیر مرتبطی اظهار موضع می کنند.

کانال ketabresan@ در شبکه های اجتماعی