رفتار در خانه

شهید دستغیب

شهید آیت الله دستغیب در محیط خانه منشا خیر و برکت بود. همسر ایشان در این باره می گوید: در امور زندگی به من اختیار تام داده بودند. هر کاری که انجام می دادیم، هیچ ایرادی نمی گرفتند. چون می دانستند که راه ما راه خودشان و هدف ما یکی است. با بچه ها خیلی مهربان بودند. در اوقات فراغت در حیاط با بچه ها قدم می زدند و آن گونه که بچه ها و نوه ها دلشان می خواست، با آن ها رفتار می کردند. ایشان در کارهای خانه هم علاوه بر کارهای شخصی خود به ما کمک می کردند به کرات می گفتند: من اجازه امر کردن به خودم نمی دهم.

منبع سایت شهید آوینی