آمار زنازادگی فرانسه

تمدن نکبت

در نهایت اکیپ پزشکان بدون مرز، با بیمارستان پرتابل و تجهیزات مدرنی که با خود به ایران برده بودند، قبل از شروع به کار با دستور مقامات سیاسی جمهوری‌ اسلامی مجبور به بازگشت به فرانسه شدند.


پی‌نوشت: ما نیازی به غربی‌ها نداریم، به وضعیت حرام‌زاده‌های خودتون برسید مخصوصاً فرانسه که بدترین آمار زنازادگی در کل قاره‌ی اروپا را دارد!!