شورش علیه خدا
,

همجنس‌بازی؛ شورش علیه خدا

جرج کارنیل از توبه کنندگان گناه همجنس‌بازی :
هالیوود در حال بزک کردن همجنس‌بازی است!

یکی از کارهای شیطان، زینت کردن و بزک کردن گناهان است!

بخش‌هایی از مصاحبه جرج کارنیل (George carneal)، که بیش از ۲۵ سال از عمر خود را در همجنس‌بازی تلف کرده و پس از توبه کردن از این گناه، به فعالیت و آگاه کردن جامعه علیه همجنس‌بازان می‌پردازد.

وی دروغ‌های فعالان همجنس‌بازی و حاکمان لیبرال مسیحی را در ترویج این سبک غلط زندگی، بسیار تأثیرگذار می‌داند.

جرج کتابی تحت عنوان “از کوئیر تا مسیح، شرح سفر من به سمت روشنایی” (from queer to Christ, my journey in to the light) نوشته و در آن واقعیاتی از زندگی همجنس‌بازان را به تصویر کشیده است!

جرج کارنیل به مسیحیان هشدار می‌دهد که از تأیید گناه همجنس‌بازی دست بردارند.