قرنطینه کرونایی در فرانسه خشونت علیه زنان را افزایش داد

خشونت علیه زنان

                         

                              قرنطینه کرونایی در فرانسه خشونت علیه زنان را افزایش داد

 

خشونت علیه زنان

قرنطینه کرونایی باعث شده است تا زنان فرانسوی که قربانی خشونت های خانگی بوده اند، بیش از پیش مورد آزار و اذیت و تهدید شوهران خود قرار بگیرند.

از زمان شروع قرنطینه خانگی در فرانسه، تماس های زنان فرانسوی که مورد ضرب و شتم شوهرانشان قرارگرفته اند، افزایش یافته است.

مصرف الکل توسط شوهران این زنان نیز افزایش یافته که خود عاملی اصلی در افزایش میزان این خشونت ها است.

فعالان حقوق زنان در فرانسه از دولت این کشور خواسته اند تا محل های امنی را برای اسکان زنان قربانی خشونت در نظر بگیرد. از چند ماه پیش، بحث خشونت علیه زنان در فرانسه به یکی از مشکلات و معضلات جدی در این کشور تبدیل شده است. بر طبق آمارهای رسمی، سالیانه دهها زن فرانسوی توسط شوهرانشان به قتل می رسند.

منبع: فرانس 24