دیوید راکفلر

اندیشمندان قاتل همان تئوری‌پردازان قتل جمعی

راکفلر

راکفلر نیز از جمله کسانی است که سیاست کاهش اجباری جمعیت جهان را لازم می‌دانست.

راکفلر: ما در آستانه یک تحول جهانی هستیم و تنها چیزی که نیاز داریم، یک “بحران دقیق” و بزرگ است که در پی آن، ملت‌ها نظم نوین جهانی را بپذیرند.